Συμβουλές

 • Όλα τα γραφήματα και πίνακες είναι διαδραστικά.
 • Μπορείτε κάνοντας κλικ σε τιμές ή παραμέτρους να ρυθμίζετε το εύρος τιμών και να εισάγετε φίλτρα αναζήτησης.
 • Με control click μπορειτε να συνδυάσετε πολλαπλά φίλτρα σε κάθε γράφημα μιας οθόνης
 • Κάθε κλικ προσθέτει ένα φίλτρο, με επιπρόσθετο κλικ το φίλτρο αφαιρείται.
 • Με κλικ στο εικονίδιο γομολάστιχας σε κάθε φίλτρο, αυτό αφαιρείται
 • Με δεξί κλικ σε αριθμούς ενεργών επιχειρήσεων ανοίγει η επιλογή drill through μέσω της οποιας μπορειτε να δειτε τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια

Ορισμοί

 • άνοιγμα: θέση κατάστασης μιας επιχείρησης σε ενεργή
 • κλείσιμο: θέση κατάστασης μιας επιχείρησης σε μη ενεργή. Σημειώνεται ότι μια επιχείρηση μπορει να ανοίξει / κλείσει αρκετές φορές κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής της π.χ. στην περίπτωση επανα-ενεργοποιήσεων λόγω εποχικής δραστηριότητας
 • ισοζύγιο: η διαφορά ανοιγμάτων και κλεισιμάτων
 • ΚΑΔ: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κλάδοι) όπως καταγράφηκαν κατά την σύσταση της επιχείρησης. Η ανάλυση αφορά μόνο τον κύριο ΚΑΔ της κάθε επιχείρησης. Μια επιχείρηση έχει έναν μόνο κύριο ΚΑΔ.
 • ΤΥ ΓΕΜΗ: Τοπική Υπηρεσία ΓΕΜΗ π.χ. Εμπορικό Επιμελητήριο
 • ΥοΥ: Year over Year, ετήσια μεταβολή μεγέθους
 • Ηλικία ενεργής επιχείρησης: Το χρονικό διάστημα απο το παρόν μέχρι την ημερομηνία σύστασης, σε έτη
 • Ηλικία επιχείρησης στο κλείσιμο: Το χρονικό διάστημα απο την ημερομηνία κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία σύστασης, σε έτη
 • ΦΠ: φυσικά πρόσωπα συσχετιζόμενα σε μια επιχείρηση
 • Μ/Δ: Μη διαθέσιμη τιμή

Σημειώσεις

 • Τα δεδομένα που εμφανίζονται στην εφαρμογή έχουν μια χρονοκαθυστέρηση απο την πραγματική τρέχουσα εικόνα της Βάσης Δεδομένων του ΓΕΜΗ, συμβουλευθείτε την ένδειξη Τελευταία Ενημέρωση πάνω δεξιά σε κάθε οθόνη
 • Παρέχεται ανάλυση ισοζυγίου σε επίπεδο έτους, τριμήνου και μήνα

Επισκεφθείτε ακόμη