Δημόσια Στατιστικά ΓΕΜΗ

Δημογραφία ενεργών επιχειρήσεων

Παρέχεται μια αναλυτική ταξινόμηση των ενεργών επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένες στο ΓΕΜΗ. Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω αναφορές:

Μεταβολές κατάστασης (ανοίγματα και κλεισίματα)

Παρέχεται μια αναλυτική ταξινόμηση των ανοιγμάτων και κλεισιμάτων επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένες στο ΓΕΜΗ. Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω αναφορές:


Οι παραπάνω αναφορές προσφέρουν μηχανισμούς φιλτραρίσματος και διάδρασης ώστε να τις προσαρμόζετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις σχετικές οδηγίες