Νομικές μορφές: Διαχρονική εξέλιξη ισοζυγίου ανοιγμάτων / κλεισιμάτων