ΚΑΔ: Διαχρονική εξέλιξη ισοζυγίου ανοιγμάτων / κλεισιμάτων