Βασική αποτύπωση των ενεργών επιχειρήσεων του ΓΕΜΗ σήμερα