Νομοί: Διαχρονική εξέλιξη ισοζυγίου ανοιγμάτων / κλεισιμάτων