Διαχρονική εξέλιξη ισοζυγίου ανοιγμάτων / κλεισιμάτων