Μήνες του έτους: Επίδραση στο ισοζύγιο ανοιγμάτων / κλεισιμάτων